Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

САРАДЊА

 • Координационо тело за родну равноправност

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/pocetna

 • Стална конференција градова и општина

http://www.skgo.org/

 • Град Пожаревац

https://pozarevac.rs/

 • Црвени крст Пожаревац

https://www.redcross.org.rs/

 • Завод за јавно здравље Пожаревац

http://www.zzjzpo.rs/

 • Центар за социјални рад Пожаревац

http://czsrpozarevac.rs/

 • Дом Здравља Пожаревац

http://www.dzpozarevac.rs/demo/

 • Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац

http://www.vrtic.org.rs/

 • Центар за културу Пожаревац

https://www.czkpo.rs/

 • Спортски савез Града Пожаревца

http://www.pozarevac.svz.rs/home

 • ЈАЗАС

http://jazaspozarevac.org/

 • Удружење за помоћ особама оболелих од Л Дауновог синдрома „Осми дан“

http://www.angerona.rs/daunov-sindrom

 • Друштво за церебралну и дечију парализу

https://www.cerebralnaparaliza.rs/

 • Покрет за децу 3+

http://triplus.org.rs/

 • Удружење родитеља превремено рођене деце „Мали див“

http://www.malidiv.org/

 • Економско – трговинска школа „Жижа Лазаревић“ Пожаревац

http://ekonomskapo.edu.rs/

 • Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац

http://www.dositejobradovic.edu.rs/

 • Основна школа „Краљ Александар Први“ Пожаревац

http://www.kraljaleksandarpo.edu.rs/