Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Почела обука

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

Стална конференција градова и општина (СKГО) организовала је у среду, 13. новембра иницијални скуп за е-обуку представница И представника локалних самоуправа о родној равноправности, коју ће похађати око 120 запослених из 50 градова и општина у Србији.

„Обука је намењена запосленима у локалним самоуправама који ће током пет недеља имати прилику да се упознају са начелима и стандардима родне равноправности и како се они примењује на локалном нивоу“, казао је генерални секретар СKГО Ђорђе Станичић.

Онлајн обука, која ће се спроводити од 14. новембра до 22. децембра, према његовим речима, има за циљ да обезбеди подршку локалним самоуправама кроз оснаживање њихових капацитета за усвајање и спровођење принципа родне равноправности у свакодневној пракси.

„Развијена локална самоуправа пружа услуге својим грађанима и грађанкама и омогућује им да остваре своја права, а она се на локалном нивоу у највећој мери задовољавају. Наша визија локалне самоуправе темељи се на принципима добре управе, професионалности, ефикасности и ефективности. Сматрамо да интегрисање принципа родне равноправности поред тога што унапређује степен задовољавања људских права доноси и додатну ефикасности и омогућује остварење ове визије. Нема добре управе која не чује или искључује потребе половине свог становништва.“, казао је он и додао да локалне самоуправе имају потребу да њихови запослени стекну нове вештине и одговоре на све промене у административном поступању.

Шеф Мисије ОЕБСа у Србији Андрео Орицио изјавио је да локалне самоуправе пружају услуге директно грађанима, што их ставља у јединствену позицију да направе утицај на друштво на локалном нивоу, и зато могу имати директну улогу у унапређивање родне равноправности у српском друштву.

Орицио је истакао да је е-учење је привлачније, јер је лако приступачно и могуће га је широко дистрибуирати.

Он је додао да је посао у области родне равноправности заједнички за мушкарце и жене, те да је то питање јавног интереса.

На скупу је указано да ће обука понудити кључне информације, знања и примере праксе од важности за спровођење принципа родне равноправности у локалним самоуправама, у складу са важећим стратешким и нормативним оквиром кроз следеће тематске области: основни појмови у родној равноправности: род и пол; родне улоге и родна равноправност, дискриминација; национални законски и стратешки оквир за родну равноправност; међународне обавезе у области родне равноправности; домаћа политика родне равноправности; институционални механизми за спровођење политике једнаких могућности; начини и методе укључивања перспективе родне равноправности у јавне политике (гендер маинстреаминг); улога родно одговорног буџета у планирању политика; улога локалне самоуправе у остваривању принципа родне равноправности; примери добре праксе примене родне равноправности у разним областима.

Обука се реализује у оквиру пројекта „Унапређење примене принципа доброг управљања са посебним фокусом на локалну управу“ у 2019. години а који спроводи СKГО а подржава Мисија ОЕБС-а у Србији, истакнуто је да ће након завршене обуке учеснице и учесници добити сертификате.