Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Бројеви телефона за помоћ старим лицима

Бројеви телефона за помоћ старим лицима који ће бити активни од 08:00 до 20:00 часова.

За територију Града Пожаревца:
061/1738169
061/1705907
061/6571451

За територију Градске општине Костолац:
061/1738185