Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Европска повеља на локалном нивоу

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић, у Свечаним салонима градског здања, потписао је Европску повељу о родној равноправности.
Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу је саставио Савет европских општина и региона са својим партнерима, националним асоцијацијама локалних и регионалних власти.

Документ “Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу”, који је настао 2006. године, прављен је тако да има двоструку улогу: политичко обавезивање на унапређење родне равноправности и практичан алат који помаже локалним управама, да кроз своје политике уведу принцип родне равноправности у свим областима живота за које су надлежни.

У првом делу Повеље, дато је шест основних начела која су у њеној основи. Други део говори о начину имплементације Повеље и њених одредаба. Трећи и главни део Повеље садржи све надлежности локалног нивоа управљања у већини европскх земаља, груписане у неколико тема: демократска одговорност, политичка улога, општи оквир за равноправност, улога послодавца, јавне набавке и уговарање, улога пружања услуга, планирање и одрживи развој, улога надзорног тела, братимљење и међународна сарадња.

На потписивању, поред домаћина Банета Спасовића и његових сарадника, били су присутни и Јелена Николић, председница Савета за родну равноправност града Пожаревца као и Розета Алексов координаторка за родну равноправност на локалном нивоу при Сталној конференцији градова и општина.