Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Одржана фокус група у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“

Počinje e-obuka o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Програм „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који уз помоћ Владе Шведске, спроводе Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) и Шведска асоцијација региона и општина (САЛАР), има за циљ подршку и даљу припрему градова и општина у Србији за придруживање ЕУ кроз унапређење квалитета услуга, јачање дијалога између кључних актера и омогућавање ефикасније локалне администрације, у складу са принципима добре управе и родном равноправношћу.

Испред Града Пожаревца на фокус групи присуствовала је чланица Градског већа задужена за спорт, омладину и туризам, Ана Миљанић.

 

Извор:

http://www.skgo.org/vesti/detahttp://www.skgo.org/vesti/detaljno/2273/pocinje-e-obuka-o-rodnoj-ravnopravnosti-na-lokalnom-nivouj