Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Одржано предавање на тему „Родно буџетирање на локалном нивоу“ у Пожаревцу

У Пожаревцу одржано предавање на тему “Родно одговорно буџетирање”, као вид нове праксе и законске обавезе у систему управљања јавним финансијама како на републичком, тако и на нивоу локалних самоуправа. По речима  Александре Владисављевић, експерта из области родног буџетирања, родно одговорно буџетирање је обавезно по закону о буџетском систему И то значи да приликом припреме за наредну годину унутар свих прогарама, који се финансирају у оквиру локалне самоуправе, у оквиру њених надлежности, треба да се да допринос и унепређењу родне равноправности. “Град Пожаревац је у априлу ове године почео са реализацијом пројекта уређењем мера и популационе политике финансираног од стране Министарства за демографију и популационе политике. Овај пројекат је још један доказ да је Пожаревац један од водећих локалних самоуправа које непрекидно раде на унапређењу родне равноправности”, рекао је председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић. Он је додао да се неколико пројеката већ спроводи на територији града који имају за циљ оснаживање и побољшања економског положаја жена и рањивих група, као и да је циљ побољшање програмске структуре.

Овај пројекат је доказ да је град Пожаревац, један од водећих локалних самоуправа, која непрекидно ради на унапређењу родне равнопрвности. Неколико пројеката се већ спроводи на нашој територији којима је циљ оснаживање социјалног и економског положаја жена и рањивих група, рекао је Бојан Илић председник Скупштине града Пожаревца.

Састанку су поред представница Савета за родну равноправност, који је и иницијатор овог предавања, присуствовали одборници и представници извршне власти.