Održano predavanje o rodnom budžetiranju

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada Požarevca je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština organizovao predavanje o rodnom budžetiranju u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca.

Na početku predavanja se obratio predsednik Skupštine Grada Požarevca, Bojan Ilić, koji je pozdravio skup i podržao rad Saveta za rodnu ravnopravnost. Predavači su bile predstavnice SKGO Sanja Nikolin i Aleksandra Vladisavljević, a predavanju su pored članica Saveta, prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova Grada Požarevca.

RODNA RAVNOPRAVNOST KROZ SKGO AKCIJU