Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Поносна картица

Током 2019. године спроведена је анкета корисника Поносне картице ради добијања информације о задовољству корисника и њиховог искуства коришћења Поносне картице. Резултати анкете показали су следеће резултате:

  • 59% од укупног броја испитаних изјавило је да има позитивно искуство
  • 9% од укупног броја испитаних изјавило је да има негативно искуство
  • 32% од укупног броја испитаних изјавило је да има картицу, али још увек нису користили

Информације

 ТРИ ПЛУС подразумева да ће свака породица са троје или више деце постати власник Поносне картице која омогућује одређене попусте у продајним објектима,

Пријавите се

Додатне информације можете добити на контакт телефон: 012 539 716
 

Где су попусти

Доносиоцима картице 3+ обезбеђен је попуст у објектима и установама са којима је потписан уговор. Сваким даном овај број се повећава.