Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Пожаревац први у Србији по броју пријављених случајева за насиље у породици

Савет за родну равноправност града Пожаревца у сарадњи са локалном самоуправом спроводи акцију “16 дана активизма против насиља над женама”. Данас је одржана конференција за медије у оквиру које су представљени статистички подаци за Град Пожаревац, али је и дефинисано штаје то насиље у породици као и које су службе укључене у превенцију насиља каои реаговању након истог.

Председник Скупштине града Пожаревца, Бојан Илић је рекао да Град Пожаревац подржава рад Савета за родну равноправност и да је „16 дана активизма против насиља над женама“, само симболичан назив, јер се кроз рад Савета и институције ова борба спроводи читаве године. Он је похвалаио рад Савета за родну равноправност који је ове године био посебно активан не само кроз ову акцију већ читав низ других.

Драгана Костић,заменик тужиоца је истакла да на територији града Пожаревца постоји  међусекторска сарадња  од 2012. године. Закон о спречавању насиља у породици је почео да се примењује 1. јуна 2017. године, и обавезао да се на нивоу сваког тужилаштва формира група за координацију и сарадњу где учествују сертификовани тужиоци и руководиоци, представници Центра за социјални рад, као и представници полиције. Она је још додала да је, у првих седам месеци примене закона,  хитне мере су изречене у 255 случајева, од чега у 50 случајева је изречено удаљавање из куће, забрана приласка и контактирање учиниоца са жртвом, а у осталим забрана приласка и контактирање учиниоца са жртвом. За десет месеци 2018.године уочена је тенденција пораста, било је 546 случајева од чега су обе ове мере изречене у 250 случајева, а у осталим забрана приласка и контактирања. Ово повећање не значи да се број случајева насиља повећао, већ да се жртве више одважују да то пријаве истакла је заменик тужиоца Драгана  Костић.

Татјана Рајић, директорка  Центра за социјални рад, навела је да је ова установа у 2018. години радила са 676 жртава, било да се ради о женама, малолетним или старијима лицима. Центар за социјални рад организује свој рад по принципу 24-сатног рада који се обавља током активног и пасивног дежурства. Рад се своди на обезбеђивању пре свега безбедног окружења за жртве насиља, али и обезбеђивање правне, материјалне, психолошке и психосоцијалне подршке. Директорка  је још  додала да је веома  важна и подршка коју добијају од градске управе. Пре свега у добијању физичко – техничког обезбеђења. Тако да сада о безбедности корисника и стручних радника брине ово обезбеђење.

Гордана Михајловић, руководилац интерног тима Центра за социјални рад за заштиту од насиља у породици, нагласила је да је овај тим почео са радом пре ступања на снагу закона о спречавању насиља у породици, а у складу са протоколом о поступању интерног тима у Центрима за социјални рад ради заштите од насиља у партнерским односима. Интерни тим има два руководиоца и осам водитеља, два водитеља за Градску општину Костолац и шест за Пожаревац.

Јелена Николић, председница Савета за равноправност полова  је додала да ово тело  у сарадњи са локалном самоуправом другу годину за редом обележава “16 дана активизма против насиља над женама”. Од 25. Новембра до 10. децембра споменик Кнезу Милошу је осветљен у наранџастој боји. Ових 16 дана активизма обухвата пет међународних празника који су повезани са женама, насиљем и људским правима. Овим поводом је Споменик кнезу Милошу Обреновићу  осветљен наранџастом бојом као симболом светлости и оснаживања.

“Против борбе треба говорити сваког дана, сваког минута, како бисмо оснажили жене да пријаве насиље, како би спасиле своје животе”, закључила је Николић.