Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Пријавите се за обуку

Град спроводи пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима“ у сарадњи са UN WOMEN који подразумева бесплатну обуку за започињање пословања и израду бизнис планова.

За пријаву и ближе информације можете се јавити на контакт телефон 012/539-676 или доћи лично у канцеларију број 36 Градске управе Града Пожаревца.