Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Пријавите се

Додатне информације можете добити путем наведеног мејла, где се такође можете пријавити за добијање Поносне картице.
Мејл адреса: info@szrrpozarevac.rs
Поред тога, можете се обратити и на контакт телефон: 012 539 716
канцеларија 12 Градске управе Града Пожаревца.