Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Пројекат о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања

Данас су представници Града Пожаревца, образовног система, социјалне и здравствене заштите, правосудних органа, полицијске управе, медија и удружења „Пријатељи деце општине Пожаревац“ у просторијама свечане сале Пожаревачке гимназије потписали Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. Ово потписивање представља сагласност за деловање у складу са одредбама Протокола које су дефинисане принципима, циљевима и вредностима.

Потписник испред Града Пожаревца је председник Скупштине Бојан Илић, а у припреми коначне верзије овог Протокола који се спроводи у сарадњи са министарством за рад запошљавање, борачка и социјална питања, министарством здравља, министарством образовања, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и UNICEF-om, уз финансијску подршку Европске уније је учествовао и Савет за родну равноправност.
Председница координационог тима је директорка Центра за социјални рад, Татјана Рајић.

Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања