Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Родна равноправност на локалном нивоу

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) организује е-oбуку (учење на даљину) на тему „Родна равноправност на локалном нивоу” која је намењена доносиоцима одлука и запосленима у градовима и општинама са циљем да обезбеди подршку локалним самоуправама кроз оснаживање њихових капацитета за усвајање и спровођење принципа родне равноправности у свакодневној пракси.

Обука се организује у оквиру Пројекта „Подршка успостављању принципа добре управе, са нагласком на локалну самоуправу”, односно у оквиру пројектне активности „Подршка родној равноправности на локалном нивоу”  коју спроводи Стална конференција градова и општина- Савез градова и општина, а подржава Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

Испред Града Пожаревца присуствовала је Маријана Божић, чланица Већа Градске општине Костолац ресорно задужена за спорт, културу и просвету.