Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Град Пожаревац

Град Пожаревац се налази у североисточном делу Србије, представља административни, привредни и културни центар Браничевског округа. Град покрива 481 км2 и према попису из 2011. године има 75.334 становника, који живе граду Пожаревцу, Градаској општини Костолац и  у 25 насеља.

 

Површина (у км2)

481

Број насеља

27

Становништво- процена средином године

74.713

Густина насељености (број становника по км2)

156,6

Стопа живорођених

9,4

Стопа умрлих

14,6

Стопа природног прираштаја

-5,21

Очекивано трајање живота при живорођењу (просек година)

76,12 Ж и 70,4 М

Просечна старост (у годинама)

41,6

Индекс старења (60+ год. /0─19 год.)

115,33

Извор РСЗ

 

 

2002

2011

Мушки

Женски

Мушки

Женски

Деца узраста до 5 година (предшколски

узраст)

Деца узраста од 7- 14 година (узраст

основне школе)

1.898

4.293

1.894

 

4.378

1.814

 

4.080

1.697

3.983

Становништво – млади (15- 29 година) година старости (узраст средње школе)

7.516

7.483 6.974

6.893

Радни контингент становништва (15- 64 г.)

29.253

32.344 25.388

26.007

Укупан број становника

74.902

75.334

Извор РСЗ