Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Састанак Мреже локалних механизама за родну равноправност

У циљу јачања капацитета механизама за родну равноправност за спровођење законске обавезе родно одговорног буџетирања представнице Савета присуствовале су састанку који је организовала Стална конференција градова и општина на тему „Родно одговорно буцетирање и улога родних механизама на локалном нивоу“ дана 22. новембра 2018. године. Састанак је реализован у оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу прируживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације“ који финансира Влада Шведске.

У уводном делу обратила се Наташа Окиљ, саветница за родну равноправност и људска права испред СКГО која је подсетила на активност које спроводе и нагласила важност потписивања Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

На тему ромске инклузије и грант шема за општине говорила је Соња Цветићанин, координаторка испред СКГО Компоненте 2, Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ и приближила значај подршке озакоњењу за ромска насеља.

Након Соње, говорила је Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност која је представила резултате Упитника за мерење равноправности којим се указује на мали проценат жена на руководећим положајима у Саветима МЗ (5%), као и на то да би број одборница у Скупштинама градова и општина требало да буде знатно већи у односу на тренутно стање.

Наредна тема о којој се говорило била је родно одговорно буџетирање. Милена Радомировић, менаџерка ЕУ Програма Exchange 5 (СКГО) и Александра Владисављевић, независна консултанткиња подсетиле су на законски рок (2020. година) до када би локалне самоуправе требало да примене родно одговорно буџетирање. Као пример добре праксе, обратитили су се представници општине Бечеј, начелник општинске управе и координаторка послова за родну равноправност Јелена Бранков Черевицки који су представили начин на који су они започели родно одговорно буџетирање. Координаторка послова за родну равноправност је истакла важност формирања Тима за родно одговорно буџетирање који дефинише и спроводи план за постепено увођење родно одговорног буџетирање.