Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Стратегије и акциони планови

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/cedaw_srb_brosura_2019.pdf 

 

  • Европска повеља на локалном нивоу

http://euintegracije.skgo.org/upload/Document/Doc/2014_01/Brosura_POVELJA_200x200_Final_2012_WEB_1str.pdf

 

  • Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за Град Пожаревац

https://www.szrrpozarevac.rs/wp-content/uploads/2018/10/PROTOKOL-o-zastiti-dece-od-nasilja.pdf

 

  • Родна равноправност кроз СКГО акцију

https://www.szrrpozarevac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Rodna-ravnopravnost-kroz-SKGO-akciju.pdf

 

  • Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2017-02/Nacionalna_strategija_za_sprecavanje_i_suzbijanje_nasilja_nad_zenama_u_porodici_i_u_partnerskim_odnosima_cir.pdf