Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Установе и институције у Пожаревцу

  • Центар за социјални рад, Моше Пијаде 27                               012223681, 210677
  • Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 10                     012/222666
  • Виши суд Пожаревац, Јована Шербановића 4,                           012522541
  • Основни суд Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1             012544085
  • Више јавно тужилаштво Пожаревац, Јована Шербановића 4   012523790
  • Основно јавно тужилаштво Пожаревац, Дринска 2                  012222220
  • Прекршајни суд Пожаревац, Дринска 2                                      012222353
  • Полицијска станица Пожаревац, Дринска 2                               012222199
  • Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135                 012550222