Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Закони

• Закон о спречавању насиља у породици
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2017-01/Zakon%20o%20sprecavanju%20nasilja%20u%20porodici_0.pdf

• Закон о равноправности полова
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2017-01/Zakon-o-ravnopravnosti-polova-Narodna-Skupstina-Republike-Srbije.pdf

• Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици – Истанбулска конвенција
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf